Logo

Угода користувача

Версія 1.3
від 25.04.2024

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УГОДІ

«Мобільний додаток» або мобільний додаток «TREEUM»» — програмне забезпечення (сукупність інтегрованої в програмну оболонку інформації), призначене для встановлення (завантаження) на пристрій Користувача через сервіси Google Play та/або App Store та/або до якого надається доступ через мережу Інтернет, власником і адміністратором якого є ТОВ «НВП «ТРИУМ»».

«Функціонал Сайту та/або Мобільного додатку» — частина Сайту та/або Мобільного додатку, доступ до якої надається Користувачу за плату. Інформація щодо об’єму функціоналу доступна в мережі Інтернет за адресою https://treeum.online/price.

«Обладнання» — пристрій, який купується Користувачем та інформація щодо якого додається до Кабінету Користувача з метою використання функціоналу Мобільного додатку.

«Адміністратор» — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРИУМ»», юридична особа, яка зареєстрована і діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи — 44677728, яка встановлює порядок і умови використання Сайту та/або Мобільного додатку.

«Користувач» — будь-яка особа, яка прийняла умови цієї Угоди та яка встановила Мобільний додаток на свій пристрій та/або якій відкрито доступ до базового та/або розширеного функціоналу Мобільного додатку або Сайту (як дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, так і юридична особа).

Застереження:

Мобільний додаток та/або Сайт не призначений та безпосередньо не орієнтований на те, щоб ним користувалися фізичні особи, які не досягли віку 18 років.

Однак, не зважаючи на те, що Адміністратор цілеспрямовано не збирає та не обробляє персональні дані осіб, які не досягли зазначеного віку, серед клієнтів Адміністратора можуть бути батьки (або інші законні представники) із дітьми, які здійснюють використання відповідних можливостей Сайту або Мобільного додатку безпосередньо для дітей.

В такому випадку Адміністратор отримує від батьків (або інших законних представників) персональні дані дітей та обробляє такі дані виключно з відповідною метою. При цьому батьки або інші особи, що здійснюють використання відповідних можливостей Сайту або Мобільного додатку для дітей, представляють законні інтереси дитини відповідно до чинного законодавства України, діють виключно в інтересах дитини та несуть повну відповідальність за свої дії та їх наслідки.

«Угода» — ця Угода Користувача, що регламентує відносини між Адміністратором та Користувачем щодо використання Сайту або Мобільного додатку.

«Сайт» — це сукупність програмних, інформаційних, а також медійних засобів, логічно пов’язаних між собою, що доступні в мережі Інтернет за адресою https://treeum.online, власником і адміністратором якого є ТОВ «НВП «ТРИУМ»».

«Пристрій» — технічний пристрій Користувача на базі будь-якої операційної системи (в тому числі Android або iOS), що дозволяє йому здійснити доступ до Сайту та/або Мобільного додатку, або в тому числі, але не виключно, електронна обчислювальна машина (персональний комп’ютер, включаючи стаціонарний комп’ютер, ноутбук, нетбук, інтернет-планшет тощо), стільниковий/ мобільний телефон, смартфон, комунікатор та інші аналогічні пристрої за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту та/або Мобільного додатку.

«Обліковий запис» — сукупність відомостей, які Користувач надає під час реєстрації та які необхідні для авторизації такого Користувача у системі та надають Користувачеві можливість доступу до базового та розширеного функціоналу Мобільного додатку.

«Особовий кабінет»/«Кабінет Користувача» — розділ, який доступний тільки Користувачу при використанні ним облікового запису та який відображає Користувачу його особисту інформацію, інформацію та стан/строки доступу до функціоналу Мобільного додатку та/або Сайту.

«Персональні дані» — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована з їх допомогою.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом даного Договору є послуги з надання Користувачу доступу до Сайту та/або Мобільного додатку та забезпечення Користувачу надання прав їх використання у якості кінцевого користувача/

1.2. При використанні Мобільного додатку та/або Сайту Користувач незалежно від його правого статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеними в цій Угоді.

1.3. Дана Угода є публічною офертою у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України. Вчинення Користувачем хоча б однієї з наступних дій:

 • використання будь-якої з функцій або сервісів Сайту та/або Мобільного додатку, та/або будь-яких послуг Адміністратора;
 • здійснення Користувачем реєстрації;
 • надання Користувачем персональної інформації;
 • проставлення відповідної позначки «Ознайомлена/Ознайомлений і погоджуюсь з Угодою Користувача» на Сайті та/або Мобільному додатку;
 • інші дії, зазначені в цій Угоді,

є повною і беззастережною згодою Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, зі всіма її змінами і доповненнями, і беззастережним прийняттям її умов, і свідчить про укладення двосторонньої угоди між Адміністратором та Користувачем.

У разі незгоди Користувача з будь-якою із умов цієї Угоди або з функціональними характеристиками Сайту та/або Мобільного додатку, Користувач зобов’язаний відмовитися від подальшого використання Сайту та/або Мобільного додатку. В разі, якщо Користувач здійснив завантаження Мобільного додатку, але в майбутньому відмовляється від умов цієї Угоди Користувачу необхідно негайно видалити завантажений на свій пристрій Мобільний додаток (відмова від цієї Угоди можлива тільки шляхом видалення Мобільного додатку з пристрою Користувача). Вказана оферта є публічним договором приєднання, тобто згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Користувачів.

1.4. Угода в будь-який час може бути змінена Адміністратором без особистого повідомлення про це Користувача. Угода в чинній редакції вступає в силу з моменту розміщення на Сайті.

1.5. Користувач зобов’язується ознайомитися з умовами Угоди та самостійно відстежувати їх зміни. Продовження використання Користувачем Сайту та/або Мобільного додатку після внесення будь-яких змін і/або доповнень до Угоди, викладення її в новій редакції означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями, новою редакцією Угоди. Незнання Користувачем чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов’язань, передбачених в Угоді, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.

1.6. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

1.7. Адміністратор не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачу або третій стороні в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди.

1.8. Умови використання окремих ресурсів і сервісів (наприклад: Сайту та Мобільного додатку) можуть відрізнятись один від одного.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для використання Сайта та/або Мобільного додатку, Користувач зобов’язаний здійснити свою реєстрацію, в результаті якої для Користувача створюється унікальний обліковий запис, що забезпечує доступ до функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку.

2.2. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе для заповнення відповідної реєстраційної форми, а саме: ім’я, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти тощо. Створення більше ніж одного Облікового запису для однієї адреси електронної пошти та/або номеру телефону не допускається. Це означає, що жоден Користувач раніше не використовував такі дані при реєстрації. Наступний доступ в зареєстрований Обліковий запис зареєстрованого Користувача здійснюється шляхом входу (авторизації). У разі зміни даних, наданих Користувачем при створенні Облікового запису, Користувач зобов’язаний повідомити про це Адміністратора шляхом зміни відповідних даних в Обліковому записі.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в подальшому при використанні сервісів Сайту та/або Мобільного додатку, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача. В такому випадку сплачені раніше Користувачем кошти не повертаються.

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача. В такому випадку сплачені раніше Користувачем кошти не повертаються.

2.5. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Адміністратор зобов’язується приймати всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України та вимогами розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Адміністратору при реєстрації Користувача на Сайті та/або Мобільному додатку.

2.6. Зобов’язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках реєстрації на Сайті та/або у Мобільному додатку для включення таких персональних даних до бази даних Адміністратора.

2.7. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців.

2.8. Під час реєстрації Користувач використовує власний номер телефону та пароль, які будуть використовуватися для авторизації на Сайті та/або у Мобільному додатку. З метою безпеки, Адміністратор має право встановлювати вимоги до паролю (довжина, допустимі символи, тощо). Пароль має бути надійним та унеможливлювати доступ третіх осіб до Облікового запису. Користувач самостійно відповідає за надійність паролю, його збереження та недоступність третім особам. Адміністратор не несе жодної відповідальності за використання даних Користувача, які використовуються для доступу до Сайту та/або Мобільного додатку будь-якими третіми особами.

2.9. Адміністратор має право без пояснення причин відхилити реєстрацію Користувача.

2.10. Зареєстрований Користувач зобов’язується негайно повідомити Адміністратора про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Облікового запису та/або про будь-яке порушення безпеки третіми особами, використовуючи розділ «Технічна підтримка», розміщений на Сайті та/або у Мобільному додатку. У разі отримання доступу третьою особою до Облікового запису Користувача, Адміністратор не несе відповідальності за негативні наслідки, які настали або могли б настати в результаті втрати доступу до власного Облікового запису Користувачем та/або несанкціонованого доступу до Облікового запису Користувача.

2.11. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані. Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

2.12. У разі втрати паролю та/або неможливості увійти в свій Обліковий запис, Користувач може його відновити, шляхом введення номера телефону, який був вказаний Користувачем під час реєстрації. На вказаний номер буде відправлено СМС з кодом відновлення пароля. Також, електронною поштою буде відправлено додатковий код для відновлення пароля. Після введення обох кодів для відновлення паролю, Користувачу надається можливість змінити пароль.

3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач має право використовувати Сайт та/або Мобільний додаток виключно за його функціональним призначенням та з метою особистого використання відповідно до умов цієї Угоди та несе особисту відповідальність за використання Сайту та/або Мобільного додатку будь-якими способами, прямо не дозволеними цією Угодою.

3.3. При реєстрації на Сайті та/або в Мобільному додатку Користувач зобов’язується повідомляти правдиву та достовірну інформацію про себе.

3.4. Користувач зобов’язується не використовувати Сайт та/або Мобільний додаток в порушення прав і законних інтересів (в тому числі, але не виключно авторських та суміжних прав, а також, інших, майнових і немайнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності) Адміністратора, третіх осіб, та цієї Угоди.

3.5. Перед установкою Мобільного додатку у свій пристрій або при використанні Сайту, Користувач зобов’язаний ознайомитися з усією інформацією про Мобільний додаток, яка розміщена на сайті https://treeum.online в тому числі з цією Угодою і висловити свою повну згоду з її умовами. Підтвердженням отримання такої згоди є дії описані в п.1.3. цієї Угоди.

У разі незгоди з умовами цієї Угоди, використання Сайта та/або Мобільного додатку Користувачем повинно бути негайно припинено.

3.6. Користувач зобов’язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його пристрою і несе особисту відповідальність в разі доступу до його пристрою третіх осіб, також самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованому використанню та захисту ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

3.7. Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Мобільного додатку, здійснювати реверс—інжиніринг Мобільного додатку або іншим чином перетворювати в читану форму будь-яке програмне забезпечення, пов’язане з Мобільним додатком.

3.8. Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сайту та/або Мобільного додатку, здійсненню спроб несанкціонованого доступу до Сайту та/або Мобільного додатку, а також будь-які інші дії, спрямовані на зміну функціональних характеристик Сайту та/або Мобільного додатку, а також здійснювати будь-які інші дії, що порушують права Адміністратора та/або права третіх осіб.

3.9. Незалежно від Пристрою, для використання Сайту та/або Мобільного додатку Користувач одночасно може використовувати лише один Обліковий запис.

3.10. Користувач цим надає свою згоду Адміністратору використовувати телефонний номер та/або електронну пошту Користувача, які було вказано при реєстрації, для дзвінків, направлення інформаційних повідомлень, будь-яким незаборонених чинним законодавством України, застосовним до Угоди, способом. Користувач може відмовитися від подальшого використання його номера для комунікації з ним, шляхом надсилання Адміністратору електронного листа на адресу електронної пошти адміністратора treeum@treeum.online. В такому випадку Адміністратор залишає за собою право заблокувати та/або анулювати обліковий запис Користувача.

3.11. Користувач не має права використовувати Сайт та/або Мобільний додаток, якщо він не згоден з умовами даної Угоди, або, якщо він не досяг встановленого Законом віку, з якого він має право укладати правочини такого типу.

3.11.1. Користувач цим підтверджує, що досяг 18-річного віку. Відповідальність за дотримання умов цього пункту Угоди фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чиного законодавства України. Адміністратор не несе відповідальності за використання Додатку Користувачем/фізичною особою, молодше 18 років. Якщо батьки особи віком до 18 років вважають, що їх дитина без їх згоди створила Обліковий запис, такі батьки зобов’язуються зв’язатися з Адміністратором за адресою treeum@treeum.online.

3.12. Користувач посвідчує, шляхом приєднання до умов Угоди (в порядку передбаченому п.1.2.), що він знає (та усвідомлює факт) про включення особистої інформації до бази персональних даних з метою ведення з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації цієї Угоди, а також отримав відомості про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким його дані надаються, для виконання зазначеної мети. Достатнім повідомленням Користувача про включення його персональних даних до бази даних — буде підтвердження реєстрації Користувача, або факт наявності дії, передбаченої п.1.3. цієї Угоди.

3.13. Користувач має право у будь-який момент розірвати цю Угоду в односторонньому порядку шляхом припинення користування Сайтом та видалення Мобільного додатку з мобільного пристрою. Перед видаленням Мобільного додатку Користувач має право відмовитися від створеного ним Облікового запису через відповідний розділ «Видалення облікового запису» на Сайті та/або у Мобільному додатку, або надіславши Адміністратору на адресу електронної пошти treeum@treeum.online зі своєї адреси електронної пошти, зазначеної під час реєстраціі, запит на видалення Облікового запису. Адміністратор видаляє Обліковий запис такого Користувача протягом 30 (тридцяти) днів після отримання його запиту, якщо він відповідає умовам, зазначеним вище в даному пункті.

3.14. Користувач дає свою згоду на отримання інформаційних, рекламних, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, застосовним до Угоди, способом, зокрема і в інтерфейсі Мобільного додатку, в будь-який період часу, а також за адресою електронної пошти Користувача або іншим способом. Користувач має право відмовитися від отримання такої інформації через відключення отримання push-повідомлень в налаштуваннях Пристрою.

4. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ДОСТУПУ ДО ФУНКЦІОНАЛУ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ. УМОВИ ОПЛАТИ.

4.1. Доступ до функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку є платним. Для відкриття доступу до функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку Користувач здійснює авансовий платіж у розмірі повної вартості тарифного пакету, інформація про який доступна в мережі Інтернет за адресою https://treeum.online/price, в національній валюті України — гривнях через платіжні системи третіх осіб — партнерів Адміністратора. Посилання на платіжні системи партнерів Адміністратора містяться в Мобільному додатку та/або на Сайті.

4.2. Вартість оплати, а саме вартість доступу до функціоналу, умови оплати та строк відкриття такого доступу встановлюються в описі тарифного пакету. У випадку зміни тарифних пакетів усі Користувачі отримують відповідне повідомлення від Адміністратора. Умови переходу від одного тарифного пакету до іншого розміщуються Адміністратором за посиланням https://treeum.online/ufaq/treeum-plan-change. Вся інформація щодо вартості, умов оплати та строку, умов переходу від одного тарифного пакету до іншого розміщені в Мобільному додатку та/або на Сайті, є невід’ємною частиною цієї Угоди.

4.3. Після здійснення авансового платежу, зазначеного в п.4.1. цієї Угоди, Адміністратор надсилає на електронну пошту Користувачу підтвердження зарахування оплати. Доступ до функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку (тарифного пакету) надається Користувачу в Особовому кабінеті протягом 24 годин з моменту підтвердження зарахування оплати Користувача.

4.4. Платіжна інформація Користувача, яка використовується для оплати доступу до функціоналу не збирається та не зберігається Адміністратором. Дії зі збору, зберігання та обробки платіжної інформації Користувача здійснюються платіжними системами партнерів Адміністратора. У випадку необхідності відображення платіжної інформації в Кабінеті Користувача (оформлення Автоматичного продовження) Адміністратор запитує цю інформацію у платіжної системи в замаскованому вигляді в форматі ХХХХ*ХХ.

4.5. При замовленні відповідного тарифного пакету (відкритті доступу до функціоналу Мобільного додатку) Користувач може погодитися на автоматичне списання грошових коштів (далі — Автоматичне продовження) з рахунків, в наданій ним платіжній інформації, на наступний період дії тарифного пакету. Таке Автоматичне продовження здійснюється для замовлення та оплати тарифного пакету на строк, ідентичний попередньому замовленню. У випадку, якщо вартість тарифного пакету буде змінена, Користувач отримає повідомлення від Адміністратора в Мобільному додатку та/або на Сайті, та/або на елекронну пошту Користувача про зміну умов оплати тарифного пакету перед Автоматичним продовженням. Користувач самостійно здійснює контроль своєї платіжної інформації та умов Автоматичного продовження дії тарифного пакету.

Якщо на момент замовлення тарифного пакету у Користувача діяла персональна знижка та Користувач погодився на Автоматичне продовження, то по закінченню строку дії персональної знижки Автоматичне продовження буде скасовано. У такому випадку Користувач отримує повідомлення від Адміністратора та/або платіжної системи про такі зміни.

4.6. Користувач може в будь-який момент скасувати Автоматичне продовження в Особистому кабінеті платіжної системи та/або в Кабінеті Користувача в Мобільному додатку.

4.6.1. Скасування Автоматичного продовження дії тарифного пакету не накладає обов’язку на Адміністратора щодо повернення сплаченої вартості тарифного пакету. У випадку скасування Автоматичного продовження, Адміністратор продовжує надавати Користувачу доступ до тарифного пакету за фактично сплачений строк дії тарифного пакету.

4.6.2. Несвоєчасне скасування Користувачем Автоматичного продовження не є підставою для повернення сплачених коштів Користувачу.

4.7. Фактична сума, списаної з банківських рахунків Користувача, вартості може відрізнятися від вартості вказаній в Мобільному додатку та/або на Сайті в розмірі комісій платіжних систем партнерів Адміністратора.

4.8. У випадку не погодження з автоматичним списанням грошових коштів Користувач зобов’язаний самостійно відслідковувати строки дії тарифного пакету та своєчасно здійснювати оплату для продовження доступу до обраного тарифного пакету відповідно до умов п. 4.1. цієї Угоди.

4.9. Контроль за автоматичним списання грошових коштів з рахунку Користувача або за своєчасним внесенням плати для автоматичного продовження дії тарифного пакету є виключною відповідальністю Користувача.

4.10. Користувач має право отримувати інформацію з Кабінету користувача щодо здійснених ним платежів для доступу до тарифного пакету та щодо дати наступного автоматичного списання коштів за продовження дії тарифного пакету.

4.11. Кожному Користувачу з моменту підключення (додання до Кабінету Користувача) Обладнання надається доступ до функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку безкоштовно протягом 7 (сім) днів для здійснення авансового платежу згідно з п.4.1. цієї Угоди. Дата початку дії тарифного пакету (відкриття доступу до функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку) починається з дати здійснення Користувачем авансового платежу. Якщо Користувач протягом 7 безкоштовних днів видалить додане до Кабінету Користувача  Обладнання та підключить його знову строк безкоштовного користування не відновиться.

4.12. В день закінчення строку, на який було надано доступ до функціоналу Мобільного додатку та/або Сайту відповідно до умов оплаченого тарифного пакету, Адміністратор надсилає повідомлення Користувачу з нагадуванням здійснити оплату та продовжує надавати доступ до відповідного тарифного пакету наступні 7 (сім) календарних днів (додатковий час для здійснення оплати), протягом яких Користувач повинен здійснити оплату вартості обраного тарифного пакету. У цьому випадку додатковий час для здійснення оплати буде зараховуватись в загальний строк дії наступного обраного Користувачем тарифного пакету. У разі відсутності оплати вартості відповідного тарифного пакету до 23.59 годин останнього дня додаткового часу для здійснення оплати, Адміністратор залишає за собою право припинити доступ до функціоналу Мобільного додатку та/або Сайту. При цьому Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачем за будь-які збитки, пов’язані з блокуванням доступу до функціоналу Мобільного додатку та/або Сайту через несвоєчасну оплату Користувачем, в тому числі і в разі, якщо Адміністратор був попереджений про можливість появи таких збитків внаслідок блокування доступу до функціоналу Мобільного додатку та/або Сайту.

4.13. Якщо Користувач здійснює оплату протягом 15 календарних днів з дати початку дії додаткового часу для здійснення оплати, цей термін зараховується в загальний строк дії наступного тарифного пакету (дата закінчення дії тарифного пакету не переноситься). Якщо  Користувач здійснює оплату на 16 календарний день з дати початку дії додаткового часу для здійснення оплати та пізніше, то дата початку строку дії нового тарифного пакету починається з дня проведення відповідної оплати Користувачем.

4.14. Моментом виконання Користувачем обов’язків по оплаті є дата надходження грошових коштів на рахунок Адміністратора, в повному обсязі.

4.15. У випадку закінчення строку дії придбаного Користувачем тарифного пакету та несплати Користувачем вартості продовження дії тарифного пакету з урахуванням додаткового часу для здійснення оплати, Адміністратор припиняє доступ до функціоналу Мобільного додатку та/або Сайту, який був доступний Користувачеві під час дії тарифного пакету, та відключає обладнання від серверу. У цьому випадку Адміністратор перериває зв’язок з обладнанням та завершує процес записування даних на сервері, що поступали від обладнання. Підключення обладнання до серверу разом з відновленням процесу записування даних від обладнання здійснюється Адміністратором після проведення оплати Користувачем відповідно до п.4.1. цієї Угоди.

4.16. У випадку передачі Обладнання будь-якій іншій особі Користувач має право:  

– передати разом з Обладнанням оплачений ним раніше тарифний пакет (надалі – слот) іншій особі (новий Користувач набуває право доступу до Сайту та/або Мобільного додатку на строк дії тарифного пакету, оплаченого минулим Користувачем) або 

– залишити слот за собою (до кінця діючого сплаченого тарифного пакету Користувач може додати нове Обладнання).

У будь якому випадку, зробити вибір щодо передачі Обладнання зі слотом чи без нього Користувач може в Кабінеті Користувача.

4.17. У випадку видалення Обладнання з Кабінету Користувача Користувач має право:

– видалити Обладнання разом зі слотом (відновленню слот не підлягає);

– видалити лише Обладнання, а слот залишити (строк дії тарифу не змінюється та до кінця діючого сплаченого тарифного пакету Користувач може знову додати раніше видалене Обладнання або додати нове Обладнання).

Видалення Обладнання з особистого з Кабінету Користувача не є підставою для повернення коштів, сплачених за тарифний пакет. 

5.ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

5.1. Адміністратор вживає всі можливі заходи для надання Користувачеві доступу до Сайту та/або Мобільного додатку, в порядку і на умовах, передбачених Угодою.

5.2. Адміністратор має право встановлювати будь-які обмеження щодо використання Сайту та/або Мобільного додатку, та його функціональних параметрів, в будь-який час змінювати Угоду в односторонньому порядку. Надаючи згоду з цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Адміністратором прав щодо даного пункту Угоди.

5.3. З метою недопущення несанкціонованого доступу до Сайту та/або Мобільного додатку, дестабілізації їх роботи і інших дій, що порушують права і законні інтереси Адміністратора та/або третіх осіб, Адміністратор має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, застосовному до Угоди.

5.4. Користувач погоджується з тим, що в разі виявлення фактів порушення Угоди і порядку використання Сайту та/або Мобільного додатку, Адміністратор має право використовувати всі способи захисту порушеного права, в тому числі, але не виключно: звертатися в правоохоронні і судові органи з метою залучення недобросовісного Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення.

5.5. Адміністратор має право без попереднього повідомлення Користувача обмежити, призупинити або припинити користування Мобільним додатком без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі, але не обмежуючись в разі, якщо у Адміністратора є дані вважати, що Користувач або його довірені особи (навмисно чи ненавмисно):

 • при користуванні Сайтом та/або Мобільним додатком порушують чинне законодавство, положення цієї Угоди або права і законні інтереси третіх осіб;
 • користуються Сайтом та/або Мобільним додатком недобросовісно, надмірно або не у відповідності з його призначенням;
 • завдають шкоди Сайту та/або Мобільному додатку або його працездатності;
 • здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Сайту та/або Мобільному додатку та інформації, яка міститься в ньому;
 • створюють загрозу збою технічних та/або програмних засобів Адміністратора та/або третіх осіб.

5.6. Адміністратор має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Сайтом та/або Мобільним додатком в разі прийняття відповідного рішення державного чи іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України та міжнародними правилами/законами.

5.7. Адміністратор має право верифікувати номер телефону та/або адресу електронної пошти Користувача шляхом ініціювання вхідного дзвінка (направлення СМС-повідомлення) та/або направлення електронного листа з відповідним кодом (паролем). Верифікація електронної пошти обов’язкова перед здійсненням оплати вартості відповідного тарифного пакету відповідно до п. 4.1. цієї Угоди.

5.8. Адміністратор має право передавати права та обов’язки за цією Угодою повністю або частково, третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.

5.9. Адміністратор має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Сайту та/або Мобільного додатку, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в Мобільному додатку.

5.10. Адміністратор має право здійснювати обробку та зміну персональних даних Користувача, а також інших даних, наданим Користувачем, для досягнення цілей функціонування Сайту та/або Мобільного додатку. Звертаючись до Адміністратора за технічною підтримкою щодо функціонування Сайту та/або Мобільного додатку Користувач автоматично надає дозвіл на доступ до таких даних та їх подальшу обробку Адміністратором.

5.11. Адміністратор має право здійснювати обробку персональних даних Користувача та розкривати їх третім особам, розповсюджувати, продавати, відчужувати або іншим способом розпоряджатися такою інформацією без згоди Користувача у випадках, визначених чинним законодавством України (в тому числі, але не виключно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; на вимогу суду та/або правоохоронних органів в межах чинного законодавства відповідної країни).

5.12. Адміністратор залишає за собою право та не виключає можливість надання Користувачеві в подальшому додаткових безоплатних та/або платних послуг. Про перелік та вартість таких послуг Користувач буде належним чином проінформований шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Адміністратора та/або у Мобільному додатку та/або шляхом надсилання відповідної інформації на адресу електронної пошти або номер телефону, зазначені Користувачем у Обліковому записі.

6. ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

6.1. В процесі користування Сайтом та/або Мобільним додатком Користувач може додавати (підключати) одне або декілька Обладнань до свого Кабінету Користувача шляхом введення IMEI коду або серійного номеру Обладнання після проходження реєстрації згідно з Розділом 2 цієї Угоди. За кожне додане обладнання Користувач сплачує авансовий платіж у розмірі повної вартості тарифного пакету згідно з п.4.1. цієї Угоди.

6.2. Користувач має право обирати різні строки дії тарифного пакету за кожним  Обладнаннями (помісячно або щорічно). В такому випадку, за кожним доданим до Кабінету Користувача Обладнанням фіксується дата закінчення відповідного тарифного пакету. При цьому, у будь-якому випадку кінцева дата дії нового тарифного пакету буде розраховуватися в залежності від числа місяця закінчення строку дії тарифного пакету раніше доданих Обладнань.

6.3. Обладнання Триум може продаватися вже зі сплаченими тарифними пакетами на відповідний строк (від року до трьох років). У цьому випадку після додання до Кабінету Користувача відповідного Обладнання Триум Користувачу безкоштовно відкривається доступ до функціоналу Мобільного додатку та/або Сайту автоматично на строк, вказаний у документації, що надається разом з Обладнанням Триум під час його продажу Користувачу. 

При цьому, при передачі Обладнання Триум іншій особі строк закінчення сплаченого тарифного пакету (якщо він ще не закінчився) може передаватися разом з Обладнанням.

6.4. Адміністратор дозволяє додавати та керувати обладнанням інших виробників.

6.5. Умови використання обладнання StarLine:

6.5.1. Обладнання цього виробника має бути адаптовано (перепрошите спеціальною прошивкою або переналаштоване). Список підтримуванного обладнаня, доступного функціоналу та подробиці щодо адаптації можна знайти за посиланням: https://treem.online/sl.

6.5.2. Адміністратор не підтримує роботу обладнання StarLine, виробленного після 24.02.2022 р. При підключенні до серверу Адміністратора таке обладнання автоматично блокується та видаляється без попередньої згоди із Користувачем. 

6.5.3. Адаптація обладнання має бути виконана на будь-якому СТО або спеціалізованому сервісі, майстер якого має досвід зі встановлювання та налаштування обладнання StarLine (охоронних систем тощо). Якщо у Користувача є досвід з виконання цієї процедури самостійно, він може зробити адаптацію власноруч, дотримуючись наданих рекомендацій. Адміністратор не надає консультацій з питань самостійного налаштування обладнань та не несе відповідальність за вихід з ладу обладнання, який відбувся в результаті його адаптації, виконаної неналежним чином. 

6.5.4. Користувач погоджується з тим, що обладнання StarLine, проходячи спеціальне налаштування згідно п.6.5.1. цієї Угоди, не змінюється ні за своїм функціоналом, ні за своєю суттю, а тільки проходить адаптацію задля можливості коректної роботи Сайту та/або Мобільного додатку та встановлення  зв’язку з серверами Адміністратора. 

Адаптація обладнання в жодному разі не змінює та не впливає на гарантію обладнання, тому будь-які запитання, пов’язані з сервісним обслуговуванням обладнання, вирішуються його безпосереднім виробником (представником виробника).

6.5.5. Користуючись Сайтом та/або Мобільним додатком із відповідним обладнанням StarLine, Користувач беззаперечно погоджується з тим, що:

 • Адміністратор не є представником виробника StarLine, не відповідає за якість роботи обладнання, та не забезпечує технічну підтримку Користувачів з питань, не пов’язаних з роботою Сайту та/або Мобільного додатку;
 • функціонал Сайту та/або Мобільного додатку може частково або повністю відрізнятися від функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку виробника StarLine;
 • Адміністратор не несе відповідальності за частковий, або повний вихід з ладу обладнання Користувача, підключеного до серверів Адміністратора; 
 • Адміністратор не несе відповідальності за дії Користувача, які тим чи іншим чином призвели до відсутності зв’язку між обладнанням StarLine та серверами Адміністратора (відсутність або внесення певних змін до налаштувань обладнання; відсутність грошей (або певних послуг) сім-картці, яка встановлена в обладнання; відстуність необхідних налаштувань для роботи в роумінгу тощо).
 
7. СУМІСНЕ КОРИСТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯМ
7.1. В процесі користування Сайтом та/або Мобільним додатком Користувач може надати доступ до свого Обладнання, що підключене до серверу «Триум», одному або декільком іншим зареєстрованим Користувачам. Для цього необхідно скористатися функцією «Сумісне користування», яка доступна в меню налаштувань обладнання в Кабінеті Користувача. Користувач самостійно визначає термін та обмеження функціоналу, за якими обладнання надається у сумісне користування. Користувач має право в будь-який час змінити налаштування сумісного користування в Кабінеті Користувача.
 
7.2. Користуючись функцією «Сумісне користування» Користувач погоджується з тим, що Адміністратор не несе жодної відповідальності за будь-які дії осіб, яким Користувач надав доступ до свого обладнання, у тому числі якщо надання такого доступу призвело до будь-якої шкоди та/або збитків та/або інших несприятливих наслідків.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Для виконання цієї Угоди можуть залучатися треті особи. Користувач погоджується з тим, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і Адміністратору, в тому числі щодо персональних даних Користувача.

8.2. Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих на заподіяння шкоди Адміністраторові, правовласникам або іншим особам.

8.3. У разі порушення правил використання Сайту та/або Мобільного додатку, обов’язків Користувача і заборон, зазначених у цій Угоді, Користувач зобов’язується відшкодувати Адміністратору збитки, завдані такими діями в повному обсязі.

8.4. Користувач несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Сайту та/або Мобільного додатку, встановленому на пристрій Користувача. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, здійснені з використанням його Пристрою, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

8.5. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії при використанні Сайту та/або Мобільного додатку, в тому числі за те, що вони відповідають вимогам чинного українського законодавства і не порушують права та законні інтереси третіх осіб. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов’язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язані з діями Користувача при використанні Сайту та/або Мобільного додатку.
У разі накладення штрафів на Адміністратора у зв’язку з пред’явленням з боку третіх осіб претензій, в тому числі, але не обмежуючись пов’язаних з опублікованою Користувачем інформацією та/або з порушенням Користувачем прав на об’єкти інтелектуальної власності, Користувач зобов’язується відшкодувати Адміністратору всі збитки зумовлені недотриманням положень цієї Угоди або порушенням прав третіх осіб.

8.6. Адміністратор не несе відповідальність за відомості (інформацію, дані), які Користувач розмістив на Сайті та/або в Мобільному додатку.

8.7. У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача, всю відповідальність несе Користувач.

8.8. Користувач Мобільного додатку зобов’язується не виконувати дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та/або Мобільного додатку.

9. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Доступ до Сайту та/або Мобільного додатку, надається «в тому вигляді, в якому він є». Адміністратор не дає Користувачеві ніяких гарантій та/або запевнень стосовно роботи Сайту та/або Мобільного додатку.

9.2. У разі невиконання та/або неналежного виконання умов Угоди, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, що застосовується до Угоди.

9.3. Адміністратор має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту та/або Мобільного додатку, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Користувачем умов Угоди, чинного законодавства, що застосовується до Угоди, а також в разі, якщо у Адміністратора є підстави вважати дії Користувача недобросовісними чи спрямованими на порушення працездатності Сайту та/або Мобільного додатку та/або такими, які можуть привести до порушення прав та законних інтересів Адміністратора та/або третіх осіб, завдати шкоди їх правам, діловій репутації тощо.

9.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може видаляти або змінювати (без попередження) об’єм послуг, що надаються за допомогою Сайту та/або Мобільного додатку, на свій власний розсуд, за будь-якої причини і без причини.

9.5. Адміністратор не несе відповідальності за зміст, достовірність і точність рекламної інформації (якщо така інформація розміщується), розміщеної на Сайті та/або у Мобільному додатку, і за якість рекламованих товарів / послуг.

9.6. Адміністратор не гарантує і не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Адміністратор не відповідає за відповідність Сайту та/або Мобільного додатку очікуванням Користувача; безпомилкову та безперебійну роботу Сайту та/або Мобільного додатку; припинення доступу Користувача до Сайту та/або Мобільного додатку; дії Користувача, які тим чи іншим чином призвели до відсутності зв’язку між обладнанням та сервером (відсутність або внесення певних змін до налаштувань обладнання, відсутність грошей на рахунку сім-картки обладнання тощо); якість роботи обладнання та не забезпечує технічну підтримку Користувача з питань, не пов’язаних з роботою Сайту та/або Мобільного додатку, і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні та/або діями самого Користувача.

9.7. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем або будь—якими третіми особами за будь-яку шкоду, прямі, непрямі, з необережності збитки, у тому числі, але не виключно упущену вигоду, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які виникли в зв’язку з використанням Сайту та/або Мобільного додатку або використанням інших послуг, що надаються за допомогою Сайту та/або Мобільного додатку.

9.8. У разі пред’явлення Адміністратору та/або третій особі будь-яких претензій, позовів, а також будь-яких інших вимог, що мають відношення до використання Сайту та/або Мобільного додатку Користувачем або третьою особою, Користувач зобов’язаний врегулювати вищевказані претензії/позови/вимоги своїми силами і за свій рахунок і компенсувати в повному обсязі всі витрати і збитки, понесені Адміністратором.

9.9. Адміністратор не несе ніякої відповідальності за доступність і зміст веб-сайтів третіх осіб в мережі Інтернет, перехід до яких здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених в інтерфейсі Сайту та/або Мобільного додатку, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням таких веб-сайтів.

9.10. Адміністратор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, наслідків яких неможливо уникнути або здолати (таких як: стихійні лиха, оголошена і неоголошена війна, загроза війни, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, змова, повстання, масові безлади, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, накопичення снігу або ожеледь, вибух, незаконні дії третьої особи, збій або перерва в роботі Інтернет провайдера, збій або перерва в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобах чи устаткуваннях Адміністратора, інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, що не залежать від волі Адміністратора та його Інтернет провайдерів і тому подібне).

10.ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

10.1. Користувач підтверджує і погоджується, що доступ до Сайту та/або Мобільного додатку надається Користувачеві тільки за допомогою Пристроїв, підключених до мережі Інтернет. Сайт та/або Мобільний додаток, та/або його функціонал можуть бути не доступні (мати обмежену функціональність) при використанні Пристроїв, що не відповідають технічним вимогам, а також у разі наявності інших обмежень, передбачених Адміністратором.

10.2. Користувач згоден і визнає, що Адміністратор не надає Користувачам послуги зв’язку, які регламентуються діючим законодавством України, і не несе відповідальності за несправність на обладнанні та мережах зв’язку, що належать третім особам і використовуються для надання Користувачам доступу до Сайту та/або Мобільного додатку.

10.3. Якість роботи Сайту та/або Мобільного додатку залежить від швидкості роботи мережі Інтернет і інших критеріїв, в т. ч. моделі використовуваного Пристрою. Користувач визнає і погоджується з тим, що швидкість доступу до Сайту та/або Мобільного додатку в мережі Інтернет може змінюватись в силу завантаженості каналу Користувача трафіком від інших ресурсів або з інших, не залежних від Адміністратора причин. Адміністратор не несе відповідальності за те, що в конкретний час, в конкретному місці Користувач не зміг отримати доступ до Мобільного додатку та/або Сайту через низьку швидкість доступу та/або з інших причин.

10.4. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі і технічного налаштування відповідних Пристроїв, вирішуються Користувачем самостійно і за власний рахунок. Такі питання не підпадають під дію Угоди і Адміністратор не несе за ці дії Користувача або третіх осіб відповідальності.

10.5. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду та/або збитки, заподіяні обладнанню або програмному забезпеченню Користувача або іншій особі, спричинені або пов’язані з використанням Сайту та/або Мобільного додатку.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Мобільний додаток (та всі його елементи) як комп’ютерна програма та Сайт є об’єктом авторського права, майнові права на який в повному обсязі належать Адміністратору і охороняються законодавством України про авторське право та інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

11.2. Будь-яке використання розміщених в Мобільному додатку та/або Сайті результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення, торгівельних марок, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об’єктів) без письмового дозволу ТОВ «НВП «ТРИУМ»» є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

11.3. Інформація, яка міститься та/або згадана на сторінках Сайту та/або Мобільного додатку, в тому числі, але не виключно, всі патенти, товарні знаки, зареєстровані товарні знаки, авторське право, логотипи, торгові назви, малюнки, зображення, оформлення, назви, матеріали, зміст, програмна частина, інформаційна база даних, джерела, посилання, описи інтернет ресурсів і будь-яка інша інформація, яка містить права власності та/або права інтелектуальної власності є виключною власністю ТОВ «НВП «ТРИУМ»», окрім виключень визначених цією Угодою.

11.4. Крім випадків, встановлених цією Угодою та/або чинним законодавством України, жоден результат інтелектуальної діяльності не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього письмового дозволу Адміністратора як законного правовласника.

11.5. Усі положення, зазначенні в Розділі 9 цієї Угоди, відносяться до будь-якої сторінки/сторінок, які є частиною Сайту та/або Мобільного додатку, або можуть бути включені в та/або пов’язані з веб-сайтом https://treeum.online незалежно від того, відзначені такі сторінки повідомленнями про авторське право Copyright © , про торгову марку ™ , чи зареєстрованної торгівельної марки ® .

11.6. Погоджуючись з умовами цієї Угоди Користувач отримує обмежене (неексклюзивне) право на встановлення та використання Мобільного додатку в обсязі, передбаченому в Ліцензійній угоді з кінцевим користувачем та з урахуванням умов цієї Угоди та положень чинного законодавства України.
Чинна редакція Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем розміщується на сайті за посиланням: https://treeum.online/license.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Користувач посвідчує, шляхом приєднання до умов цієї Угоди, що він знає (та усвідомлює факт) про включення особистої інформації до бази персональних даних Адміністратора. Більш детально про поняття персональних даних та базу персональних даних, також мету збору, обсяг персональних даних, процес обробки, зберігання, розголошення, права власника персональних даних тощо врегульовано в Політиці конфіденційності, розміщеної у вільному доступі на Сайті https://treeum.online/privacy.

12.2. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, прийняв і згоден з усіма умовами Політики конфіденційності, розміщеної у вільному доступі на Сайті https://treeum.online/privacy у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, та надає свою згоду на обробку Адміністратором його даних (у тому числі персональних).

13. ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

13.1. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Угоди, Користувач засвідчує і гарантує Адміністратору, що:

13.1.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації на Сайті та/або у Мобільному додатку Адміністратора;

13.1.2. Користувач гарантує, що приймає усі умови цієї Угоди добровільно, йому зрозуміло усі терміни, визначення та зміст усіх положень, а також весь обсяг прав та обов’язків, визначених цією Угодою, Політикою конфіденційності та Ліцензійною угоди з кінцевим користувачем;

13.1.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання цієї Угоди, Політики конфіденційності та Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

13.2. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач письмово повідомив Адміністратора сервісу про втрату паролю.

13.3. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Погоджуючись з умовами цієї Угоди Користувач беззаперечно та у повному обсязі також погоджується та приймає до обов’язкового виконання умови Політики конфіденційності та Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

14.2. В подальшому Користувач розуміє та повністю погоджується з тим, що на будь-які відносини, що виникають між Користувачем та Адміністратором розповсюджуються положення цієї Угоди, Політики конфіденційності та Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, як єдиний масив положень, що регулюють такі відносини. Неможливо використання положень, визначених в одному з вищенаведених документів, без врахування змісту та положень, що визначені в інших.

14.3. Закріплення в цій Угоді, Політиці конфіденційності та Ліцензійній угоді з кінцевим користувачем, будь-яких положень у певних розділах та/або пунктах зроблено виключно для полегшення структурування та сприйняття їх змісту, та в жодному разі не можуть тлумачитися чи встановлювати коло відносин, до яких можуть застосовуватися такі положення, виходячи з назви певного розділу чи групування в певному пункті. Назви розділів, що містять вищевказані документи наведено виключно для структурування такого документу та полегшення сприйняття його змісту.

14.4. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту встановлення Мобільного додатку в пристрій або з моменту використання Сайту і діє безстроково, протягом усього періоду використання Користувачем Сайту та/або Мобільного додатку. Дія цієї Угоди поширюється на всі подальші оновлення/нові версії Сайту та/або Мобільного додатку. Погоджуючись з установкою оновлення Мобільного додатку та/або продовження використання нової версії Сайту Користувач також приймає умови цієї Угоди для відповідних оновлень/нових версій, якщо оновлення (установка нової версії) не супроводжується іншою угодою.

14.5. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Адміністратор докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню у відповідному компетентному суді за місцем знаходження Адміністратора. Усі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

14.6. Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.

14.7. Угода складена у відповідності до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню у відповідності до законодавства України.

14.8. Всі терміни, які в тексті Угоди пишуться з великої літери, мають ті значення, які наведені для них в Угоді та їх значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, які використовуються в Угоді і не визначені нею та/або Політикою конфіденційності та/або Ліцензійною угодою з кінцевим користувачем, мають такі значення, які визначені в чинному законодавстві, що застосовується до правовідносин, що врегульовані цією Угодою. Слова «включаючи» і «в тому числі» мають на увазі також поняття «без обмежень».

14.9. Будь-яке зобов’язання сторони не здійснювати будь-яку дію включає в себе зобов’язання не допускати вчинення такої дії.

14.10. Ця Угода складена українською мовою.

14.11. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди. Користувач підтверджує, що ознайомлений із усіма пунктами цієї Угоди та вважає їх зрозумілими і приймає їх умови.

14.12. У разі будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, претензій, скарг щодо Сайту та/або Мобільного додатку Користувач може звернутися до Адміністратора шляхом надсилання відповідного листа на юридичну адресу Адміністратора: 01014, місто Київ, Залізничне шосе, будинок 47, офіс 12, або на електронну адресу: treeum@treeum.online.

Дата останньої редакції: 25.04.2024 р.

Реквізити:

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРИУМ»»
Ідентифікаційний код: 44677728
Місцезнаходження: 01014, місто Київ, Залізничне шосе, будинок 47, офіс 12плат