Logo

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

Версія 1.1
від 23.04.2024 

Перед встановленням або іншим використанням Мобільного додатку «Treeum Online» (далі – «Програмне забезпечення») Вам необхідно уважно прочитати цю Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем (далі – «Ліцензійна угода»), оскільки, встановлення, копіювання або будь-яке інше використання Програмного забезпечення означає Вашу безумовну згоду на укладення цієї Ліцензійної угоди і неухильне виконання усіх її умов. Ця Ліцензійна угода набуває чинності для Сторін з моменту встановлення Мобільного додатку «Treeum Online» на Ваш пристрій. Ви не можете заперечувати проти будь-яких пунктів цієї Ліцензійної угоди, а також посилатися на невизначеність або неясність її умов. Ви повинні пам’ятати, що право на Програмне забезпечення захищене законодавством України, в тому числі, але не виключно Законом України «Про авторське право і суміжні права» і міжнародними угодами. Недотримання умов цієї Ліцензійної угоди може служити підставою для залучення Вас до відповідальності і подачі судових позовів з боку власника майнових прав на Програмне забезпечення (ТОВ «НВП «ТРИУМ»»). Укладаючи цю Ліцензійну угоду, Ви підтверджуєте, що Ви маєте громадянські права в тій мірі, в якій це необхідно відповідно до законодавства країни, в якій Ви знаходитеся, що дозволяє укладати угоди такого роду.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Ліцензійна угода» означає цю угоду між Ліцензіаром та Кінцевим користувачем, відповідно до якої Ліцензіар передає, а Кінцевий користувач приймає неексклюзивне право встановлювати Програмне забезпечення на свій Пристрій і використовувати його протягом встановленого періоду з урахуванням особливостей, викладених у цій угоді.

1.2. «Ліцензія» означає обмежене (неексклюзивне) право на встановлення та використання Програмного забезпечення протягом певного періоду або без обмеження терміну, передбаченого Ліцензіаром для Кінцевого користувача на безкоштовній основі або за певну плату (невиключна ліцензія в розумінні ст. 1108 Цивільного кодексу України).

1.3. «Ліцензіар» означає ТОВ «НВП «ТРИУМ»» (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРИУМ»»), юридичну особу, яка належним чином зареєстрована та веде діяльність у відповідності до чинного законодавства України (ідентифікаційний код юридичної особи –  44677728, адреса місцезнаходження: 01014, місто Київ, Залізничне шосе, будинок 47, офіс 12).

1.4. «Пристрій» означає смартфон, планшет або будь-який інший електронний пристрій, який працює під керуванням операційної системи Android та/або IOS і на якому встановлено Програмне забезпечення.

1.5. «Програмне забезпечення» та/або «Мобільний додаток «Treeum Online»» означає сукупність вихідного, об’єктного коду, даних та команд, призначених для функціонування електронно-обчислюваних машин (ЕОМ) та інших комп’ютерних приладів з метою отримання певного результату, включаючи підготовчі матеріали, отримані у процесі розробки програм для ЕОМ, і породжуваний нею аудіовізуальний контент, програмний продукт, завантажене (отримане) будь-яким чином, у тому числі, але не виключно з розділу https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.treeum.online служби додатків Android компанії Google LLC або завантажена з розділу https://apps.apple.com/us/app/treeum-online/id6443543436 служби додатків IOS компанії Apple.

1.6. «Кінцевий користувач» означає будь-яку фізичну та/або юридичну особу, яка завантажує та/або встановлює на Пристрій та/або у будь-який інший спосіб використовує Програмне забезпечення. Кінцевий користувач також іменується «Ви» з будь-якими застосовними прийменниками.

1.7. «Оновлення» означає усі зміни, виправлення, поліпшення, модифікації і т. д., які Ліцензіар застосовує до Програмного забезпечення.

2. ЛІЦЕНЗІЯ

2.1. Умови Ліцензійної угоди застосовуються до Програмного забезпечення, у тому числі, он-лайн сервісів, а також оновлень, доповнень, додаткових компонентів, служб Інтернету для такого Програмного забезпечення, виключні майнові права інтелектуальної власності на які належать Ліцензіару.

2.2. Кінцевий користувач, завантажуючи та/або встановлюючи Програмне забезпечення на Пристрій підтверджує ознайомлення та повне розуміння всіх умов цієї Ліцензійної угоди, своє беззастережне, повне та безвідкличне прийняття умов Ліцензійної угоди, а також приймає на себе зобов’язання повною мірою послідовно та неухильно дотримуватись всіх умов, вимог та обмежень, викладених у Ліцензійній угоді.

2.3. Кінцевий користувач фактом встановлення Програмного забезпечення на Пристрій підтверджує визнання ним ТОВ «НВП «ТРИУМ»» єдиним та виключним власником будь-яких та всіх майнових прав інтелектуальної власності на Програмне забезпечення.

2.4. Якщо Кінцевий користувач не приймає умови Ліцензійної угоди, або будь-яку їх частину, або не визнає ТОВ «НВП «ТРИУМ»» єдиним та виключним власником будь-яких та всіх майнових прав інтелектуальної власності на Програмне забезпечення, такий Кінцевий користувач зобов’язаний негайно завершити використання Програмного забезпечення та видалити його зі всіх Пристроїв, на які ним було завантажено та/або встановлено Програмне забезпечення.

2.5. Умови Ліцензійної угоди є повністю інтегрованими в Програмне забезпечення, відтак, є невід’ємною складовою Програмного забезпечення, яке завантажується та/або встановлюється Кінцевим користувачем. Ліцензіар буде вважати належним підтвердженням повного та беззастережного прийняття з боку Кінцевого користувача умов Ліцензійної угоди факт завантаження та/або встановлення ним Програмного забезпечення на будь-який Пристрій.

2.6. Після встановлення Програмного забезпечення на Пристрій Кінцевий користувач має право використовувати Програмне забезпечення відповідно до умов Ліцензійної угоди.

2.7. Термін дії Ліцензії починається з відповідної години і хвилини в день завантаження  та/або встановлення Кінцевим користувачем Програмного забезпечення на Пристрій  та зберігає свою силу до моменту видалення Програмного забезпечення з Пристрою Кінцевим користувачем або до моменту анулювання Ліцензії (згідно п .4.3. цієї Ліцензійної угоди), або до моменту спливу строку дії Ліцензії (у випадку використання платного функціоналу Програмного забезпечення).

2.8. Протягом терміну дії Ліцензії Ліцензіар може випускати та пропонувати Кінцевому  користувачу будь-які Оновлення Програмного забезпечення. Такі Оновлення можуть вилучити або змінити характер функцій або інших аспектів Програмного забезпечення, включаючи, окрім іншого, функції, на які Кінцевий користувач може покладатися. Кінцевий користувач  визнає і погоджується з тим, що такі дії можуть здійснюватися на власний розсуд Ліцензіара та що Ліцензіар може обумовити продовження використання Програмного забезпечення після повного встановлення Кінцевим користувачем  такого Оновлення. Будь-які Оновлення є невід’ємною частиною Програмного забезпечення і регулюються умовами цієї Ліцензійної угоди.

2.9. Кінцевий користувач зобов’язаний використовувати Програмне забезпечення виключно за його функціональним призначенням та в особистих цілях.

3. ПРИДБАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

3.1. Ліцензіар надає невиключне право на встановлення та використання Програмного забезпечення на платній основі.

3.2. Ліцензіар стягує плату за надання доступу до функціоналу Програмного забезпечення, яка сплачується у формі авторської винагороди – роялті. Розмір роялті доводиться до відома Кінцевого користувача шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті https://treeum.online та/або у Мобільному додатку «TREEUM»  і визначається Ліцензіаром на власний розсуд. Ліцензіар може односторонньо змінювати розмір роялті на власний розсуд.

3.3. Надання права використання функціоналу Програмного забезпечення здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

3.4. Ліцензіар не надає жодних фінансових послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів). Правила, умови та порядок надання фінансових послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів) розміщені в мережі Інтернет на відповідному офіційному сайті платіжної системи та регулюють безпосереднє здійснення платежу та використання платіжної картки Кінцевим користувачем.

3.5. Умови цієї угоди не розповсюджуються на послуги (в тому числі платні), які надаються ТОВ «НВП «ТРИУМ»» в рамках та за допомогою Програмного забезпечення, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов та порядку їх надання тощо.

4. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА

4.1. Вам заборонено, і Ви погоджуєтеся ні за яких обставин не робити наступне:

4.1.1 продавати, здавати в оренду або будь-яким іншим способом передавати копії Програмного забезпечення третім особам та/або виступати в ролі посередника відносно послуг, що надаються в рамках Програмного забезпечення між ТОВ «НВП «ТРИУМ»» та третіми особами. Третя особа означає будь-яку іншу фізичну та/або юридичну особу, окрім Вас, як Кінцевого користувача;

4.1.2 копіювати, змінювати, перекладати іншими мовами, займатися зворотним проектуванням, декомпілювати, вилучати початковий код, повністю або частково аналізувати початковий код (розбирання), зменшувати Програмне забезпечення та/або будь-які файли Програмного забезпечення, які є частиною Програмного забезпечення, незалежно або із залученням третіх осіб, а також здійснювати будь-які інші маніпуляції з файлами Програмного забезпечення для виявлення їх формул, алгоритмів, порядків тощо;

4.1.3 змінювати або сприяти зміні будь-яких файлів Програмного забезпечення, що становлять Програмне забезпечення, включаючи зміну імен файлів, за допомогою та/або внаслідок Ваших дій;

4.1.4 видаляти, змінювати, приховувати будь-які повідомлення або ярлики з Програмного забезпечення або файлів Програмного забезпечення, включаючи атрибути авторського права і повідомлення про авторські права;

4.1.5 застосовувати будь-яке інше неавторизоване програмне забезпечення, яке може взаємодіяти з Програмним забезпеченням, включаючи, зокрема, «моди», «хаки», «чити», «скрипти», «боти», «патчі», програми автоматизації або будь-які сторонні програми, що можуть перехоплювати дані та завдати шкоди Програмному забезпеченню та/або Ліцензіару, та/або третім особам.

4.2. Вам забороняється використовувати Програмне забезпечення для будь-яких незаконних цілей, що є незаконними відповідно до законодавства України та тієї країни, в якій Ви знаходитеся, а також здійснювати дії, що вважаються злочином або іншим правопорушенням відповідно до законодавства України та тієї країни, в якій Ви знаходитеся.

4.3. У разі порушення Вами обмежень, що викладені в Розділі 4 цієї Ліцензійної угоди, Ліцензіар має право в односторонньому порядку припинити дію Ліцензії та пред’явити Вам майнові претензії, у тому числі подати судовий позов та/або звернутися до відповідних органів за захистом своїх порушених прав та з метою припинення таких протиправних дій. Припинення дії Ліцензії, що передбачене цим пунктом, не накладає на Ліцензіара будь-яких зобов’язань щодо виплати Вам грошової компенсації за період, на який дія Ліцензії була припинена достроково.

У випадку отримання Вами повідомлення (в тому числі на електронну пошту) від Ліцензіара про припинення дії Ліцензії у зв’язку із порушенням Вами умов Ліцензійної угоди, Ви зобов’язані негайно припинити використання Програмного забезпечення та видалити Програмне забезпечення зі всіх Пристроїв, на які Вами було завантажено та/або встановлено Програмне забезпечення.

4.4. У разі припинення дії Ліцензії у зв’язку з порушенням Вами умов Ліцензійної угоди Ліцензіар може відмовити в наданні Вам будь-якої Ліцензії в майбутньому.

 

5. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

5.1. При завантаженні та/або встановленні Програмного забезпечення Ви не отримуєте ніяких прав на інтелектуальну власність щодо такого Програмного забезпечення.

5.2. Усі права на інтелектуальну власність щодо Програмного забезпечення (включаючи, зокрема, будь-які зображення, фотографії, анімації, відео, аудіо, музику, тексти тощо, що вбудовані в Програмне забезпечення) належать Ліцензіару або їх законним власникам.

5.3. Жоден об’єкт інтелектуальної власності Ліцензіара (в тому числі, але не обмежуючись будь-які імена, логотипи, товарні знаки, знаки для товарів та послуг, моделі або зразки, тощо, а також будь-які імена, логотипи, товарні знаки, моделі або зразки, тощо, що подібні до них) не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього письмового дозволу Ліцензіара як законного правовласника.

5.4. Програмне забезпечення містить комерційні таємниці та іншу конфіденційну інформацію, яку захищено міжнародними угодами про авторські права, та включає (зокрема) інформацію про файли, коди, формули, комбінації з’єднань тощо. Розкриття цієї інформації третім особам є порушенням прав на інтелектуальну власність Ліцензіара.

5.5. Ця Ліцензійна угода не надає Вам ніяких майнових та немайнових прав на інтелектуальну власність Ліцензіара, крім випадків прямо визначених цією Ліцензійною угодою.

5.6. Ви зобов’язуєтесь не допускати будь-яких порушень майнових та немайнових прав суб’єктів авторських прав на Програмне забезпечення, та, у випадку виявлення таких порушень з власного боку або боку третіх осіб, негайно інформувати про них Ліцензіара за електронною адресою: treeum@treeum.online.

5.7. Програмне забезпечення захищене законами та міжнародними угодами про авторські права. Ви несете відповідальність за порушення умов Ліцензійної угоди у відповідності до Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 (з подальшими змінами і доповненнями), інших актів чинного законодавства України, міжнародного законодавства та положень цієї Ліцензійної угоди.

6. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Ліцензіар надає Програмне забезпечення «в існуючому стані», «як є», без гарантії якості та без будь-яких майбутніх гарантій. Ви погоджуєтеся з тим, що використовуватимете Програмне забезпечення на свій власний ризик і під свою відповідальність.

6.2. Ліцензіар заявляє, що відмовляється від будь-яких прямих або непрямих гарантій того, що функції Програмного забезпечення відповідатимуть Вашим вимогам або очікуванням, і не дає ніяких гарантій щодо цілісності, зручності використання та надійності Програмного забезпечення.

6.3. Жодні поради або консультації, що будуть надані в усній або письмовій формі службою технічної підтримки або іншим співробітником Ліцензіара, не вважатимуться гарантією.

6.4. Ліцензіар не гарантує, що Програмне забезпечення не буде пошкоджено або не стане несправним в результаті завантаження та встановлення Вами інших програм, програмних систем, включаючи аналоги Програмного забезпечення. Ці дії вчиняються на Ваш власний ризик, та Ви несете виключну відповідальність за них.

6.5. Ви погоджуєтеся з тим, що Ліцензіар не буде нести відповідальність за будь-який збиток, заподіяний в результаті використання Програмного забезпечення, включаючи матеріальний збиток, моральний збиток, порушення ділової репутації або іншої роботи, втрату баз даних або будь-якої іншої інформації з Пристрою.

6.6. Ви погоджуєтеся з тим, що Ліцензіар не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду,  будь-які прямі або непрямі витрати, матеріальний збиток, упущену вигоду, комерційні втрати, розірвання контрактів з іншими фізичними та/або юридичними особами, які прямо або опосередковано пов’язані з використанням Програмного забезпечення, а також за будь-які можливі збитки, викликані помилками в роботі Програмного забезпечення, навіть якщо Ліцензіар був проінформований про такі помилки, та за можливі збитки, витрати та пред’явлення претензій зацікавлених осіб.

6.7. У країнах та юрисдикціях, в яких обмеження відповідальності Ліцензіара, встановлене в цій Ліцензійній угоді, є недійсним, Ліцензіар нестиме відповідальність за збиток тільки в межах суми, що отримана Ліцензіаром від сплаченої Кінцевим користувачем вартості Ліцензії.

6.8. Кінцевий користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Кінцевий користувач письмово повідомив Ліцензіара про це.

ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ

7.1. Усі правовідносини, що пов’язані з виконанням умов цієї Ліцензійної угоди, регулюються законодавством України та міжнародними угодами, учасником яких є Україна, які були ратифіковані та застосовуються в установленому порядку.

7.2. Усі спори вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди зацікавлена сторона має право звернутися до суду України, який уповноважений розглядати такий спір відповідно до законодавства України за місцем знаходження Ліцензіара. Ви погоджуєтеся з такою юрисдикцією та зобов’язуєтесь виконувати будь-яке остаточне рішення суду України.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Якщо з будь-якої причини будь-який з пунктів Ліцензійної угоди або декілька її пунктів вважатимуться недійсними, усі інші пункти та частини Ліцензійної угоди залишатимуться юридично обов’язковими.

8.2. Ліцензіар має право на одностороннє внесення будь-яких змін та доповнень до Ліцензійної угоди без їх попереднього або наступного схвалення Кінцевим користувачем. Ви беззаперечно визнаєте право Ліцензіара на внесення таких змін та доповнень.

8.3. Кінцевий користувач розуміє та повністю погоджується з тим, що на будь-які відносини, що виникають між ним та Ліцензіаром розповсюджуються положення цієї Ліцензійної угоди, Політики конфіденційності та Угоди користувача, як єдиний масив положень, що регулюють такі відносини. Неможливо використання положень, визначених в одному з вищенаведених документів, без врахування змісту та положень, що визначені в інших.

8.4. Закріплення в цій Ліцензійній угоді, Політиці конфіденційності та Угоді користувача, будь-яких положень у певних розділах та/або пунктах зроблено виключно для полегшення структурування та сприйняття їх змісту, та в жодному разі не можуть тлумачитися чи встановлювати коло відносин, до яких можуть застосовуватися такі положення, виходячи з назви певного розділу чи групування в певному пункті. Назви розділів, що містять вищевказані документи наведено виключно для структурування такого документу та полегшення сприйняття його змісту.

8.5. Ця Ліцензійна угода набирає чинності для Кінцевого користувача з моменту завантаження та/або встановлення Програмного забезпечення на Пристрій або і діє безстроково, протягом усього періоду використання Кінцевим користувачем Програмного забезпечення.

8.6. Будь-яка відмова від відповідальності ТОВ «НВП «ТРИУМ»», викладена у Політиці конфіденційності та/або Угоді користувача стосовно будь-яких правовідносин розповсюджується також і щодо правовідносин, врегульованих цією Ліцензійною угодою або пов’язаних із нею.

8.7. Всі терміни, які в тексті Ліцензійної угоди пишуться з великої літери, мають ті значення, які наведені для них в Ліцензійній угоді та їх значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, які використовуються в Ліцензійній угоді і не визначені нею та/або Політикою конфіденційності та/або Угодою користувача, мають такі значення, які визначені в чинному законодавстві, що застосовується до правовідносин, що врегульовані цією угодою. Слова «включаючи» і «в тому числі» мають на увазі також поняття «без обмежень».

8.8. Будь-яке зобов’язання сторони не здійснювати будь-яку дію включає в себе зобов’язання не допускати вчинення такої дії.

8.9. Зміни та доповнення до Ліцензійної угоди набувають чинності з моменту їх публікації на офіційному веб-сайті Ліцензіара за адресою https://treeum.online/license та є юридично обов’язковими для Вас. Якщо Ви не згодні зі змінами Ліцензійної угоди, Ви зобов’язані негайно припинити використання Програмного забезпечення. Подальше використання Вами Програмного забезпечення вважатиметься Вашою згодою на такі зміни.

8.10. Ліцензійна угода може бути доступна декількома мовами. Між українською версією Ліцензійної угоди та її версіями на інших мовах можуть бути розбіжності або відмінності в тлумаченні. Для забезпечення однорідності та уникнення двозначності українська версія матиме переважну силу.

Дата останньої редакції: 23.04.2024 р.

Реквізити:

 

НайменуванняТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРИУМ»»
Ідентифікаційний код44677728
Місцезнаходження: 01014, місто Київ, Залізничне шосе, будинок 47, офіс 12
Контактна інформація: https://treeum.online, treeum@treeum.online